RECORDATORI: L'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB TRASTORNS OBSTRUCTIUS DEL SON

El CLC col·labora amb el Congrés d'Odontologia Avançada del Barcelona Dental Show 2023 amb una taula rodona sobre la complementarietat entre l'abordatge odontològic i logopèdic en l'atenció a les persones amb trastorns obstructius del son. La taula rodona es celebrarà el dijous 26 de gener al matí i comptarà amb les següents participacions:

Moderadora:

Sra. Eva Galtés - logopeda, experiència en motricitat orofacial i disfuncions orofacials.

Ponents:

Dr. Josep Maria Clemente - odontòleg, experiència en la Síndrome d'Apnea i Hipopnea del  Son.
Dra. Patrícia Cubells Ricart - odontòloga, experiència en Trastorns Respiratoris Obstructius del Son.
Sra. Ester Rodríguez - logopeda, experiència en motricitat i disfuncions orofacials.

Us animem a participar-hi. S'ofereixen tres tipus d'entrada: d'una banda, la Business Pass (3 dies) a cost zero, i per l'altra la Premium VIP Pass (1 o 3 dies), que inclou més avantatges, amb un descompte del 50 %.

Trobareu més avall els codis d'invitació per a col·legiats.

Podeu trobar la informació detallada a l'enllaç següent:
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda urgent a Tordera (Barcelona)

Centre privat busca logopeda per incorporació immediata.
  
Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 12 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA LA MANCHA

El Colegio de Logopedas de Castilla La Mancha ofereix el curs: Introducción a la evaluación y tratamiento de las fisuras y otras anomalías craneofaciales: ¿Qué evaluar, cómo y cuándo intervenir?, a càrrec de Cristina Peris Hernández.

El curs es durà a terme el dia 26 de novembre en modalitat presencial. Per fer la inscripció cliqueu el següent enllaç:
TRADUCCIÓ OFICIAL AL CATALÀ DE LES WCAG 2.1.

Us informem que el Grup de Treball de La Intercol·legial sobre Discapacitat ens ha comunicat que s'aprovat que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, amb el suport pel grup de recerca ADAPTABIT de la UB, dels Serveis Lingüístics de la UB i del Termcat, lideri la traducció oficial al català de les WCAG 2.1. 

Es tracta d'un conjunt de directrius i consells a seguir per fer els continguts web accessibles per a totes les persones, en especial per les que tenen algun tipus de discapacitat.

Més informació en l'enllaç següent:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat