DIVENDRES 9 DE DESEMBRE

Us informem que el divendres 9 de desembre romandrem tancats.
RECORDATORI: TIP (TORN D'INTERVENCIÓ PROFESSIONAL 2023)

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha requerit al CLC que confeccioni la nova llista de pèrits judicials per a l'any 2023.

El termini per apuntar-vos finalitza el dia 23 de desembre de 2022. Consulteu la normativa a l'enllaç següent:
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Salou (Tarragona)

Centre pediàtric busca logopeda per treballar en un projecte de intervenció psicoeducativa. 

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 17 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial. 
RECORDATORI: VALIDACIÓ DE PICTOGRAMA 

La Comisión de Facilitadores de la Comunicación en Justicia del Consejo General de Colegios de Logopedas ha sol·licitat al Centro Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), el disseny del pictograma de "Facilitador de la comunicación en justicia".

L'objectiu és facilitar que totes les persones que es comuniquen amb mitjans pictogràfics comptin amb l'esmentat pictograma en el seu recurs comunicatiu i puguin utilitzar-lo en qualsevol procés judicial en el que es trobin involucrades.

Per aquest disseny ARASAAC ha elaborat un pictograma-proposta, a fi de validar la seva comprensió per persones usuàries d'aquests mitjans comunicatius, introduint les millores que siguin necessàries per assegurar la comprensió del seu significat.

Si treballes amb persones que es comuniquen amb pictogrames respon el qüestionari que permetrà recollir suggeriments i així s'obtindrà un disseny consensuat i comprensible. 

Moltes gràcies per la teva col·laboració!

Pots accedir al qüestionari clicant l'enllaç següent:
RECORDATORI: PROJECTE PILOT DE FACILITADORS DE LA COMUNICACIÓ EN JUSTÍCIA CIVIL

La Comisión de Facilitadores de la Comunicación en Justicia del Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL) està organitzant un projecte pilot per a logopedes interessats a dur a terme funcions de facilitador de la comunicació a l'àmbit de la justícia. El projecte se centrarà en branques del dret civil en un inici, on entendrem que hi ha una major sensibilitat dels operadors jurídics i més facilitat de mitjans i temps per poder donar a conèixer la nostra tasca com a facilitadors. 

Un facilitador és un professional que treballa, quan és necessari, amb el personal del sistema de justícia i les persones amb discapacitat, per assegurar que hi hagi una comunicació eficaç durant els procediments legals. Ajuda la persona a entendre i a prendre decisions informades tot assegurant que les coses s'expliquen i es parlen de manera que es puguin comprendre i que es proporcionin els ajustos i el suport adequats. 

El perfil professional del logopeda és un dels més idonis per a desenvolupar aquestes funcions i des de la Comisión de Facilitadores de la Comunicación en Justicia del CGCL s'està treballant per visibilitzar la nostra professió en aquest sentit i sensibilitzar els operadors jurídics sobre la importància de la nostra professió a l'hora de donar veu a les persones amb necessitats comunicatives. 

Per contribuir a aquesta visibilització i com a part de les actuacions que es preveu portar a terme al llarg de l'any 2023, des d'aquesta Comissió del CGCL s'està planificant engegar un projecte pilot per formar a logopedes com a facilitadors de la comunicació en matèria civil. La participació voluntària en el projecte pilot inclou la formació especialitzada per portar a terme les tasques de facilitador i la formació en àrees de Dret, així com en activitats pròpies de la professió del logopeda relacionades amb les funcions del facilitador. Aquesta formació estarà organitzada des del CGCL que, durant el desenvolupament del projecte pilot, establirà actuacions de seguiment i suport als participants. 

És important indicar que la realització d'aquest projecte sorgeix durant la reunió mantinguda en el mes de setembre amb la Fiscal de Sala Coordinadora de los servicios especializados de atención a personas con discapacidad y Mayores i suposa un major protagonisme de la Logopèdia en l'àmbit de la Justícia i troba aquí un nou nínxol de treball per a tots els col·legiats. 

Des del Col·legi de Logopedes de Catalunya considerem que aquesta iniciativa de la Comissió del CGCL és molt important per a l'avenç en la nostra professió i l'obertura de nous àmbits d'actuació que en altres països es troben ja consolidats. 

Us animem a participar en aquest il·lusionant projecte complimentant el formulari que trobareu a continuació. Si teniu cap dubte podeu contactar al correu info@consejologopedas.com i us ho resoldran al més aviat possible. Comptem amb tots vosaltres! 
        
Accedeix al formulari per inscriure't en el projecte des d'aquí: 
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID

El Colegio de Logopedas de Madrid ofereix el curs: Evaluación logopédica en niños y adolescentes con pérdida auditiva a càrrec d'Helena Arroyo Moratilla.

El curs es durà a terme els dies 16 i 17 de desembre en modalitat presencial. Per fer la inscripció cliqueu l'enllaç següent:
DIPLOMA D'ESPECIALITZACIÓ UNIVERSITÀRIA EN INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA EN TRASTORNS DE LA VEU 

La Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull ofereix el diploma d'especialització universitària en intervenció logopèdica en trastorns de la veu.

El primer monogràfic és Intervenció logopèdica en patologia vocal benigna en format presencial els dies 16, 17 i 18 de desembre.

S'ofereix un descompte als logopedes col·legiats. Inscripcions al següent enllaç:
CONCERT SOLIDARI DE NADAL 

Us informem que des d'Alzheimer Catalunya Fundació estan organitzant un concert solidari de Nadal. El concert serà divendres 16 de desembre a les 19:30 h a l'església de la Concepció (C/ Roger de Llúria, 70) i tota la recaptació anirà íntegrament destinada als projectes de suport a familiars de persones amb Alzheimer o altres demències de la Fundació. Trobareu el codi de descompte a la zona restringida del web.

Us animem a participar-hi! Per fer la inscripció cliqueu l'enllaç següent:
FORMACIONS PER A PROFESSIONALS SANITARIS

Des de la Direcció General de Professionals de la Salut us informem de dues activitats de formació continuada per a professionals sanitaris que encara són obertes per a la seva inscripció:

- Jornada Balanç d'un any d'aplicació de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia. Adreçada als professionals de la salut del SISCAT implicats en situacions de demanda d'ajuda per morir o interessats en l'aplicació de la Llei de referència.

- Jornada sobre l'Avaluació de tecnologies sanitàries. Presentació dels projectes Essencial i Decisions compartides. Adreçada als professionals de la salut del SISCAT (assistencials i de l'àmbit de la gestió).

Trobareu més informació en el següent enllaç:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat